Βιντεο

Βίντεο Ιατρείου

Βίντεο με το ιατρείο μας, το προσωπικό και στιγμιότυπα

απο αισθητικές επεμβάσεις.